Airstream 2.1

Pracujący  w  trybie  ciągłym  centralny  wentylator  wyciągowy  airstream  2.1  wywiewa  zużyte  powietrze z pomieszczeń, jednocześnie wytwarzając podciśnienie, które wymusza napływ świeżego powietrza przez nawiewniki.