Isola 2

Akustyczne nawiewniki ciśnieniowe automatycznie regulują napływ powietrza przeciwdziałając nadmiernej wentylacji.