FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PROJEKTY UNIJNE

BROOKVENT POLSKA SP. Z O.O.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

BROOKVENT POLSKA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie nowych projektów wzorniczych ciśnieniowych nawiewników okiennych i ściennych o poprawionej akustyce oraz filtra antysmogowego”
Celem projektu jest opracowanie w terminie do końca 02.2020 r. i wdrożenie na rynek nowych produktów inżynierii budowlanej: ciśnieniowych nawiewników ściennych i okiennych o poprawionej akustyce, a także filtra antysmogowego. Planowanym efektem jest stworzenie nowej linii produktów.

Wartość projektu: 867 125.40 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 385 983.00 PLN


BROOKVENT POLSKA SP. Z O.O.
realizuje projekt dofinansowany z Programu działań
dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy
dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców

BROOKVENT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego Programem Re_Open UK, Działanie nr 1 Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit, pn. „Wejście na nowe rynki produktowe i geograficzne w celu złagodzenia trudności w prowadzeniu wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem po jego wystąpieniu z UE”

Celem projektu jest wejście na nowe rynki produktowe i geograficzne w celu złagodzenia trudności w prowadzeniu wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem po jego wystąpieniu z UE.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenia nowych i udoskonalonych produktów, zarówno na obecnych, jak i nowych rynkach geograficznych.

Na osiągnięcie zakładanego rezultatu pozwoli realizacja projektu obejmującego nabycie odpowiednich środków trwałych umożliwiających po pierwsze zmianę procesu produkcyjnego, który przełoży się na udoskonalenie dotychczasowych produktów, tj. wentylacji wywiewnej okiennej ciśnieniowej, w celu wdrożenia ich na nowe rynki geograficzne oraz po drugie produkcję nowych produktów pod marką Brookvent, tj. nawiewnika okiennego akustycznego higrosterowanego wraz z czerpnią akustyczną, nawiewnika ściennego higrosterowanego, kratki higrosterowanej, w celu skierowania ich na dotychczasowe i nowe rynki. W zakresie przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty do wejścia na nowe rynki nabyte zostaną odpowiednie usługi doradcze i szkoleniowe mające na celu opracowanie kompleksowej strategii sprzedażowej na nowych rynkach zagranicznych, przeprowadzenie badań technicznych dla nowych produktów (higrosterowanych) oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia handlu na nowych rynkach zagranicznych.

Łączna wartość projektu: 501 043,00 EUR

Kwota dofinansowania: 193 499,40 EUR

ZAPYTANIA OFERTOWE:

ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy rozstrzygnięcia ogłoszenia z dnia 02.02.2023 r. dotyczącego zakupu:

  • zestawu narzędzi wtryskowych do produkcji zestawu nawiewnika okiennego akustycznego higrosterowanego wraz z czerpnią akustyczną,
  • zestawu narzędzi wtryskowych do produkcji nawiewnika ściennego higrosterowanego,
  • zestawu narzędzi wtryskowych do produkcji kratki higrosterowanej,
  • zestawu narzędzi wtryskowych do produkcji nawiewników okiennych ciśnieniowych.

Wybrana oferta:

Nazwa wybranego wykonawcy: C-FORM SP. Z O.O.

Siedziba wybranego wykonawcy: ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary

Cena netto zamówienia: 400 890,00 EUR

załącznik .pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy rozstrzygnięcia ogłoszenia z dnia 02.02.2023 r. dotyczącego zakupu usług doradczych i szkoleniowych mających na celu opracowanie kompleksowej strategii sprzedażowej na nowych rynkach zagranicznych (niemieckim i skandynawskim) oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia handlu na tych rynkach.

Wybrana oferta:

Nazwa wybranego wykonawcy: PMTA Sp. z o.o.

Siedziba wybranego wykonawcy: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław

Cena netto zamówienia: 49 988,00 EUR

załącznik .pdf