Czerpnia akustyczna CFA/dBR

Czerpnia CFA jest montowana w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej zamiast czerpni CE2A.