Skontaktuj się z nami

Zapytanie o produkt

Zainteresował Cię ten produkt? Napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie pytania.

  Imię i nazwisko *

  Firma

  Miasto*

  Kod pocztowy

  Telefon*

  Email*

  Dołącz pliki

  Notatki

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brookvent Polska sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, ul. Milicka 51c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000463156, REGON: 022148754, NIP: 9151790915 (dalej BROOKVENT) w celu otrzymywania odpowiedzi na zapytanie skierowane do BROOKVENT, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883; dalej: Ustawa) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i w tym celu na otrzymanie m.in. informacji handlowej związanej z zapytaniem na mój adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. 2017 poz. 1219).
  Szczegółowe informacje

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brookvent Polska sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, ul. Milicka 51c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000463156, REGON: 022148754, NIP: 9151790915 (dalej BROOKVENT) w celu otrzymywania odpowiedzi na zapytanie skierowane do BROOKVENT, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883; dalej: Ustawa) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i w tym celu na otrzymanie m.in. informacji handlowej związanej z zapytaniem na mój adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. 2017 poz. 1219).
  BROOKVENT informuje jednocześnie, że:
  1. podanie danych jest dobrowolne a dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie;
  2. podane dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, służbowy adres e-mail oraz numer telefonu (o ile został udostępniony) przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz że dane osobowe zostaną usunięte z baz danych BROOKVENT niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach, dla których dane te zostały zebrane;
  3. osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od BROOKVENT zapewnienia łatwego dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  4. istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BROOKVENT w każdej chwili poprzez odesłanie e-maila na adres rezygnacja@brookvent.pl z tytułem „rezygnacja” z oraz, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  5. cofnięcie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi podejmowanie przez BROOKVENT działań związanych z realizacją celów przetwarzania, w tym odpowiedzi na zadane pytanie i innych informacji drogą elektroniczną;
  6. udostępnione dane osobowe podlegać będą profilowaniu w ramach działalności prowadzonej przez BROOKVENT, dla realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, nie będą jednak podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji;
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami i na zasadach określonych w Ustawie i RODO.
  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z tym zagadnieniem prosimy o kontakt na adres: rodo@brookvent.pl