Potrzebna pomoc?

SERWIS

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

  Typ zgłoszenia*

  1. Adres e-mail*

  2. Imię i nazwisko*

  3. Firma*

  4. Adres*

  5. Kod pocztowy/Miasto*

  6. Telefon kontaktowy*

  7. Nazwa i adres inwestycji*

  Adres gdzie urządzenia zostały zainstalowane

  8. Umowa serwisowa*

  9. Urządzenie, nr seryjny*

  10. Ilość urządzeń*

  11. Data i numer faktury*

  12. Opis uszkodzenia/usterki*

  Prosimy o możliwie dokładny opis problemu. Jeśli dysponują Państwo zdjęciami prosimy o przesłanie ich na adres serwis@brookvent.pl

  Dodaj załącznik*

  13. Podsumowanie: koszty

  Koszt dojazdu doliczany niezależnie od przyczyny: liczony w obie strony, wg najkrótszej trasy od siedziby serwisu do miejsca realizacji zgłoszenia serwisowego (Do 25 km – ryczałt 150 zł netto -> 184,5zł brutto); Powyżej 25 km – 1,8 zł netto/km -> 2,21 brutto; Jeśli problem leży w produktach Brookvent koszty serwisu (bez dojazdu) pokrywa Brookvent Polska. Jeśli jednak wina będzie po stronie niezgodnej z instrukcją instalacji lub niewłaściwego użytkowania, koszt serwisu pokrywa zamawiający wg poniższych stawek: Roboczo godzina: 170,00 zł netto/h -> 209,10zł brutto (pierwsza godzina liczona w całości, kolejne naliczane co 30min). Niezależnie od przyczyny usterki, jeśli w umówionych godzinach zamawiający nie dopuści serwisu do urządzenia i instalacji czas oczekiwania jest wliczany do czasu pracy serwisu i będzie fakturowany na zamawiającego serwis, jeśli z winy zamawiającego serwis nie będzie w stanie podjąć czynności serwisowych wszystkie koszty związane z wyjazdem ponosi zamawiający.

  14. Podsumowanie: dane

  Zezwolenie na wykorzystanie danych w celach realizacji zgłoszenia serwisowego.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Brookvent Polska, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - w celu: (1) wykonania przez Brookvent Polska serwisu gwarancyjnego (2) umożliwienia mi korzystania z usług serwisowych. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie przez Brookvent Polska moich danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że dane osobowe przekazałem dobrowolnie, a także, że jest mi wiadome, iż służy mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.

  DO POBRANIA

  Szanowny Kliencie,

  informujemy, że kontakt z Konsultantem Serwisowym Brookvent jest możliwy za pośrednictwem poczty email : serwis@brookvent.pl.