Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Jak działa system wentylacji z odzyskiem ciepła?

System wentylacji z odzyskiem ciepła przekazuje ciepło z powietrza usuwanego (w tradycyjnych systemach ciepło to jest tracone), powietrzu nawiewanemu do pomieszczeń,. System poprzez sieć kanałów wentylacyjnych wywiewa zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń pomocniczych(kuchnia, łazienka, toaleta, itp)  i nawiewa świerze do pomieszczeń mieszkalnych. Nawiew i wywiew powietrza odbywa się najczęściej poprzez anemostaty podłączone do odpowiednich kanałów. System pracuje w sposób ciągły, stale wymieniając powietrze i w przypadku konieczności zwiększając swoją pracę by szybko i efektywnie usunąć zanieczyszczone powietrze. Świerze i podgrzane powietrze jest dodatkowo filtrowane zapewniając jego wysoką jakość.

Rekuperator Aircycle jest zasilany przez dwa bardzo wydajne wentylatory EC, dzięki którym uzyskano zbilansowaną wymianę powietrza – ilość powietrza usuwanego  i dostarczanego jest taka sama.

Powietrze usuwane z pomieszczeń nie miesza się ze świerzym powietrzem dzieki temu, że w rekuperatorze zastosowano nowoczesny wymiennik przeciwprądowy gdzie wchodzące i wychodzące strumienie powietrza są szczelnie od siebie oddzielone. Wymiennik wykorzystując różnice temperatur pomiędzy strumieniami powietrza, ogrzewa w efekcie te chłodniejsze. Systemy z odzyskiem ciepła firmy Brookvent są bardzo skuteczne bo potrafią odzyskać do 93% ciepła ze strumienia powietrza usuwanego z pomieszczeń.

Proponowany system wentylacyjny został tak zaprojektowany, aby zapewnić skuteczną wentylację w całym domu lub mieszkaniu. Dzięki temu, możemy zrezygnować z budowy większości kominów wentylacyjnych. Ze względów na bezpieczeństwo rekuperatora należy zapewnić jedynie swobodny wyrzut zanieczyszczonego tłuszczami powietrza usuwanego przez okap kuchenny.

Jakie są korzyści z systemu wentylacji z odzyskiem ciepła aircycle?

Oszczędność Energii:  Odzysk ciepła z powietrza zużytego (zamiast bezpośredniego wyrzucania go do atmosfery) pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności, obniżając wartość Twojego rachunku za energię. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod doprowadzania świeżego powietrza poprzez nawiewniki okienne ,wykorzystując wentylację z odzyskiem ciepła świeże, przefiltrowane powietrze nawiewane do Twoich pomieszczeń mieszkalnych jest średnio tylko 1,5 stopnia Celsiusza chłodniejsze od zanieczyszczonego powietrza usuwanegoo z domu.

Wentylacja Całego Domu: System Wentylacji z Odzyskiem Ciepła w sposób ciągły usuwa zanieczyszczone powietrze, w zamian dostarcza je świeże, przefiltrowane, i grzane do pomieszczeń mieszkalnych.  Ciągła cyrkulacja powietrza zmniejsza wilgotność w domu i eliminuje problemy związane z zanieczyszczonym powietrzem, takie jak kondensacja pary wodnej i pleśń. Ponadto użytkownik otrzymuje w pełni kontrolowaną, komfortową wentylacje, którą może dostosować do swoich wymagań.

Świeże, przefiltrowane powietrze: Zanim świeże powietrze dotrze do pomieszczeń mieszkalnych, przechodzi przez filtry. Filtry te są w stanie zatrzymać cząstki takie jak pyłki i inne zanieczyszczenia z powietrza. Pomaga to w uzyskaniu  bardzo przyjaznego środowiska dla alergików czy astmatyków.

Ciche rozwiązanie:   System wentylacji z odzyskiem ciepła jest zwykle montowany na poziomie strychu  lub w pomieszczeniu gospodarczym. Dzięki temu  jest bardzo cichy podczas swej pracy. System zastępuje potrzebę instalowania głośnych podczas pracy, indywidualnych wentylatorów kanałowych, jak również potrzebę wyposażania okien w nawiewniki, które „przepuszczają” zewnętrzny hałas do pomieszczeń mieszkalnych.

Co to jest “Specific Fan Power”?

Systemy wentylacji mechanicznej, aby pracować wymagają podłączenia do zasilania elektrycznego (zasilenie wentylatorów, transformatorów, kontrolerów itd.). Określenie „Specific Fan Power” jest używane dla porównania zapotrzebowania energii elektrycznej zużywanej przez różne systemy wentylacyjne.

Specific Fan Power jest definiowany przez Stowarzyszenie Oszczędzania Energii jako pobór mocy w Watach wentylatorów( i pozostałych elektrycznych komponentów systemu) podzielony przez uzyskiwany strumień przepływu powietrza w litrach na sekundę (W/l/s).

Kalkulacja Specific Fan Power: Wentylacja z odzyskiem ciepła.

Dla małego domu z kuchnią i 1 łazienką, wymagany minimalny poziom powietrza wywiewanego jest określona na poziomie 21 l/s (Cześć F: Anglia & Walia 2010). Dla przykładu: jeśli urządzenie zużywa 15 Wat aby osiągnąć powyższą wartość przepływu powietrza wówczas:

Specific Fan Power (SFP): 15 / 21 = 0.71 W/l/s 

Stowarzyszenie Oszczędzania Energii rekomenduje aby wartość SFP była równa lub niższa od 1W/l/s.

Brookvent aircycle jest w stanie osiągnąć wartość SFP na poziomie 0,53 W/l/s.

Jakie są typowe koszty działania systemu?

Wszystkie urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła firmy Brookvent są zatwierdzone przez SAP i używają wentylatorów w technologi EC, które pomagają zapewnić niską wartość Specific Fan Power, co oznacza że nasze systemy działają tak efektywnie jak to tylko możliwie. Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła oszczędzają znacznie więcej niź koszt poniesiony na jego działanie

Kalkulacja kosztu działania
System Wentylacyjny z Odzyskiem Ciepła Brookvent aircycle 1.1
Typ mieszkania: Kuchnia + 2 łazienki

Założenia: System działa na wentylacji dyżurnej przez 22h dziennie, a na prędkości przyśpieszonej przez 2h dziennie.

Prędkość 1 (wolna-standardowa) 22h @ 0.012 kW = 0.264 kW.h
Prędkość 7 (Przyspieszona) 2h @ 0.02 kW = 0.04 kW.h
Suma 0.304 kWh x 365dni = 110.96 kW.h
110.96 kW.h @ 0,55 groszy za kW.h = 61,03zł na rok

W tym scenariuszu działanie systemu Brookvent aircycle 1.1 będzie kosztować tylko 17gr dziennie.

Jak poprawnie zainstalować system?

Brookvent zawsze stara się mieć dobre relacje ze swoimi partnerami. Z naszego doświadczenia wiemy, że tylko wzajemna współpraca na etapie planowania, realizacji, uruchomienia systemu przyniesie efekty w postaci skutecznego systemu wentylacyjnego z którego nasz wspólny klient – użytkownik będzie w pełni zadowolony.

Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła są zazwyczaj instalowane w 2 etapach. W 1-szym etapie zgodnie z projektem systemu, montowana jest większość kanałów wentylacyjnych, odpowiedzialnych za dystrybucję powietrza, oraz okablowanie (uwzględniane są wymagania dotyczące umiejscowienia czujników takich jak np. higrostaty). W 2-ej fazie montażu instalowany jest system odzysku ciepła, wszystkie kanały oraz okablowanie są łączone z centralą, zawory sufitowe nawiewne i wywiewne są montowane i regulowane w zaplanowanych wcześniej miejscach, instalowany jest również odpływ skroplin z centrali. Na końcu następuje odbiór systemu w zgodzie z odpowiednimi przepisami budowlanymi.

Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła Brookvent aircycle są zaprojektowane specjalnie do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. W niektórych przypadkach są w stanie obsłużyć małe nieruchomości komercyjne. Centrala jest zwykle montowana na strychu lub w pomieszczeniu gospodarczym w miejscu umożliwiającym jego serwis. Do połączeń pomiędzy rekuperatorem a każdym z pomieszczeń zaleca się używania sztywnych kanałów.  Od rekuperatora odchodzą cztery podstawowe gałęzie kanałów: wyciąg z pomieszczeń mokrych, wyrzut powietrza na zewnątrz budynku, czerpnia świeżego powietrza z zewnątrz oraz nawiew doprowadzający świeże powietrze do pomieszczeń suchych. Wszystkie kanały przechodzące przez nieogrzewane, nieizolowane części budynku (np. zimną powierzchnię na strychu, gdzie izolacja jest pomiędzy krokwiami) muszą być zaizolowane w celu uniknięcia straty ciepła oraz kondensacji pary wodnej.

Jeśli jesteś zainteresowany instalacją systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła, ważne jest aby rozważyć tą instalację już w fazie projektowania budynku. System ten wymaga dość szerokiego zakresu prac i wymaga punktów dostępowych przy pracach związanych z instalacją kanałów do wszystkich pomieszczeń suchych(mieszkalnych) i mokrych.

Firma Brookvent jest bardzo doświadczona w projektowaniu całych systemów i może dostarczyć profesjonalne wskazówki wykorzystując do tego oprogramowanie CAD.

Zadzwoń do nas a pomożemy w  projektowaniu, instalacji oraz odbioru sytemu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące centali aircycle proszę zapoznać się z jego instrukcją montażu i konserwacji oraz instrukcją obsługi.