Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Niniejsza sekcja FAQ to zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, z którymi spotyka się nasz dział wsparcia technicznego. Sekcja została opracowana w celu ułatwienia szybkiego dostępu do rozwiązań w sytuacjach problemowych.

Systemy Wentylacji

Redukcja kosztów ogrzewania z rekuperacją Brookvent

System wentylacji z odzyskiem ciepła oparty na rekuperatorze aircycle firmy Brookvent pozwala utrzymywać doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniach przy maksymalnej redukcji strat ciepła.

System wentylacji z odzyskiem ciepła przekazuje ciepło z powietrza usuwanego (w tradycyjnych systemach ciepło to jest tracone), powietrzu nawiewanemu do pomieszczeń,. System poprzez sieć kanałów wentylacyjnych wywiewa zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń pomocniczych(kuchnia, łazienka, toaleta, itp)  i nawiewa świeże do pomieszczeń mieszkalnych. Nawiew i wywiew powietrza odbywa się najczęściej poprzez anemostaty podłączone do odpowiednich kanałów. System pracuje w sposób ciągły, stale wymieniając powietrze i w przypadku konieczności zwiększając swoją pracę by szybko i efektywnie usunąć zanieczyszczone powietrze. Świeże i podgrzane powietrze jest dodatkowo filtrowane zapewniając jego wysoką jakość.

Rekuperator Aircycle jest zasilany przez dwa bardzo wydajne wentylatory EC, dzięki którym uzyskano zbilansowaną wymianę powietrza – ilość powietrza usuwanego  i dostarczanego jest taka sama.

Powietrze usuwane z pomieszczeń nie miesza się ze świeżym powietrzem dzięki temu, że w rekuperatorze zastosowano nowoczesny wymiennik przeciwprądowy gdzie wchodzące i wychodzące strumienie powietrza są szczelnie od siebie oddzielone. Wymiennik wykorzystując różnice temperatur pomiędzy strumieniami powietrza, ogrzewa w efekcie te chłodniejsze. Systemy z odzyskiem ciepła firmy Brookvent są bardzo skuteczne bo potrafią odzyskać do 93% ciepła ze strumienia powietrza usuwanego z pomieszczeń.

Proponowany system wentylacyjny został tak zaprojektowany, aby zapewnić skuteczną wentylację w całym domu lub mieszkaniu. Dzięki temu, możemy zrezygnować z budowy większości kominów wentylacyjnych. Ze względów na bezpieczeństwo rekuperatora należy zapewnić jedynie swobodny wyrzut zanieczyszczonego tłuszczami powietrza usuwanego przez okap kuchenny.

Oszczędność Energii:  Odzysk ciepła z powietrza zużytego (zamiast bezpośredniego wyrzucania go do atmosfery) pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności, obniżając wartość Twojego rachunku za energię. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod doprowadzania świeżego powietrza poprzez nawiewniki okienne ,wykorzystując wentylację z odzyskiem ciepła świeże, przefiltrowane powietrze nawiewane do Twoich pomieszczeń mieszkalnych jest średnio tylko 1,5 stopnia Celsiusza chłodniejsze od zanieczyszczonego powietrza usuwanegoo z domu.

Wentylacja Całego Domu: System Wentylacji z Odzyskiem Ciepła w sposób ciągły usuwa zanieczyszczone powietrze, w zamian dostarcza je świeże, przefiltrowane, i grzane do pomieszczeń mieszkalnych.  Ciągła cyrkulacja powietrza zmniejsza wilgotność w domu i eliminuje problemy związane z zanieczyszczonym powietrzem, takie jak kondensacja pary wodnej i pleśń. Ponadto użytkownik otrzymuje w pełni kontrolowaną, komfortową wentylacje, którą może dostosować do swoich wymagań.

Świeże, przefiltrowane powietrze: Zanim świeże powietrze dotrze do pomieszczeń mieszkalnych, przechodzi przez filtry. Filtry te są w stanie zatrzymać cząstki takie jak pyłki i inne zanieczyszczenia z powietrza. Pomaga to w uzyskaniu  bardzo przyjaznego środowiska dla alergików czy astmatyków.

Ciche rozwiązanie:   System wentylacji z odzyskiem ciepła jest zwykle montowany na poziomie strychu  lub w pomieszczeniu gospodarczym. Dzięki temu  jest bardzo cichy podczas swej pracy. System zastępuje potrzebę instalowania głośnych podczas pracy, indywidualnych wentylatorów kanałowych, jak również potrzebę wyposażania okien w nawiewniki, które „przepuszczają” zewnętrzny hałas do pomieszczeń mieszkalnych.

Systemy wentylacji mechanicznej, aby pracować wymagają podłączenia do zasilania elektrycznego (zasilenie wentylatorów, transformatorów, kontrolerów itd.). Określenie „Specific Fan Power” jest używane dla porównania zapotrzebowania energii elektrycznej zużywanej przez różne systemy wentylacyjne.

Specific Fan Power jest definiowany przez Stowarzyszenie Oszczędzania Energii jako pobór mocy w Watach wentylatorów( i pozostałych elektrycznych komponentów systemu) podzielony przez uzyskiwany strumień przepływu powietrza w litrach na sekundę (W/l/s).

Kalkulacja Specific Fan Power: Wentylacja z odzyskiem ciepła.

Dla małego domu z kuchnią i 1 łazienką, wymagany minimalny poziom powietrza wywiewanego jest określona na poziomie 21 l/s (Cześć F: Anglia & Walia 2010). Dla przykładu: jeśli urządzenie zużywa 15 Wat aby osiągnąć powyższą wartość przepływu powietrza wówczas:

Specific Fan Power (SFP): 15 / 21 = 0.71 W/l/s 

Stowarzyszenie Oszczędzania Energii rekomenduje aby wartość SFP była równa lub niższa od 1W/l/s.

Brookvent aircycle jest w stanie osiągnąć wartość SFP na poziomie 0,53 W/l/s.

Wszystkie urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła firmy Brookvent są zatwierdzone przez SAP i używają wentylatorów w technologi EC, które pomagają zapewnić niską wartość Specific Fan Power, co oznacza że nasze systemy działają tak efektywnie jak to tylko możliwie. Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła oszczędzają znacznie więcej niź koszt poniesiony na jego działanie

Kalkulacja kosztu działania
System Wentylacyjny z Odzyskiem Ciepła Brookvent aircycle 1.1
Typ mieszkania: Kuchnia + 2 łazienki

Założenia: System działa na wentylacji dyżurnej przez 22h dziennie, a na prędkości przyśpieszonej przez 2h dziennie.

Prędkość 1 (wolna-standardowa)22h @ 0.012 kW= 0.264 kW.h
Prędkość 7 (Przyspieszona)2h @ 0.02 kW= 0.04 kW.h
Suma0.304 kWh x 365dni= 110.96 kW.h
110.96 kW.h@ 0,55 groszy za kW.h= 61,03zł na rok

W tym scenariuszu działanie systemu Brookvent aircycle 1.1 będzie kosztować tylko 17gr dziennie.

Brookvent zawsze stara się mieć dobre relacje ze swoimi partnerami. Z naszego doświadczenia wiemy, że tylko wzajemna współpraca na etapie planowania, realizacji, uruchomienia systemu przyniesie efekty w postaci skutecznego systemu wentylacyjnego z którego nasz wspólny klient – użytkownik będzie w pełni zadowolony.

Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła są zazwyczaj instalowane w 2 etapach. W 1-szym etapie zgodnie z projektem systemu, montowana jest większość kanałów wentylacyjnych, odpowiedzialnych za dystrybucję powietrza, oraz okablowanie (uwzględniane są wymagania dotyczące umiejscowienia czujników takich jak np. higrostaty). W 2-ej fazie montażu instalowany jest system odzysku ciepła, wszystkie kanały oraz okablowanie są łączone z centralą, zawory sufitowe nawiewne i wywiewne są montowane i regulowane w zaplanowanych wcześniej miejscach, instalowany jest również odpływ skroplin z centrali. Na końcu następuje odbiór systemu w zgodzie z odpowiednimi przepisami budowlanymi.

Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła Brookvent aircycle są zaprojektowane specjalnie do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. W niektórych przypadkach są w stanie obsłużyć małe nieruchomości komercyjne. Centrala jest zwykle montowana na strychu lub w pomieszczeniu gospodarczym w miejscu umożliwiającym jego serwis. Do połączeń pomiędzy rekuperatorem a każdym z pomieszczeń zaleca się używania sztywnych kanałów.  Od rekuperatora odchodzą cztery podstawowe gałęzie kanałów: wyciąg z pomieszczeń mokrych, wyrzut powietrza na zewnątrz budynku, czerpnia świeżego powietrza z zewnątrz oraz nawiew doprowadzający świeże powietrze do pomieszczeń suchych. Wszystkie kanały przechodzące przez nieogrzewane, nieizolowane części budynku (np. zimną powierzchnię na strychu, gdzie izolacja jest pomiędzy krokwiami) muszą być zaizolowane w celu uniknięcia straty ciepła oraz kondensacji pary wodnej.

Jeśli jesteś zainteresowany instalacją systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła, ważne jest aby rozważyć tą instalację już w fazie projektowania budynku. System ten wymaga dość szerokiego zakresu prac i wymaga punktów dostępowych przy pracach związanych z instalacją kanałów do wszystkich pomieszczeń suchych(mieszkalnych) i mokrych.

Firma Brookvent jest bardzo doświadczona w projektowaniu całych systemów i może dostarczyć profesjonalne wskazówki wykorzystując do tego oprogramowanie CAD.

Zadzwoń do nas a pomożemy w  projektowaniu, instalacji oraz odbioru sytemu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące centali aircycle proszę zapoznać się z jego instrukcją montażu i konserwacji oraz instrukcją obsługi.

Wentylatory Centralne

Brookvent airstream

Niskoenergetyczny system wentylacji wywiewnej z centralnym wentylatorem airstream

Niskoenergetyczny centralny wentylator airstream 1.1 przeznaczony jest do usuwania zużytego i wilgotnego powietrza z pomieszczeń. Jego konstrukcja pozwala na podłączenie do pięciu wywiewów jednocześnie. Eliminuje to potrzebę montowania tradycyjnych, czesto nieskutecznych i hałaśliwych wentylatorów kanałowych w poszczególnych pomieszczeniach. Jego zastosowanie warto przemysleć już na etapie projektu budynku, możemy zrezygnować z budowy kominów wentylacyjnych(poza pionem kuchennym), przez co wpływa to korzystnie na całą ekonomikę przedsięwzięcia. Systemy airstream współpracują z nawiewnikami okiennymi lub ściennymi, odpowiedzialnymi za dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza

System wentylacji wywiewnej airstream działa poprzez systematyczne usuwanie powietrza z kuchni oraz innych pomieszczeń pomocniczych. Urządzenie może dzięki funkcji „turbo” gwałtownie zwiększyć wymianę powietrza, skutecznie usuwając  z powietrza nadmiar wilgoci i innych zanieczyszczeń. Do tego zadania można wykorzystać szereg czujników/przełączników. System składa się z 1 wentylatora do którego, za pomocą kanałów, można podłączyć do pięciu zaworów wywiewnych jednocześnie. Wentylator odprowadza wyciągane z pomieszczeń powietrze do atmosfery, przez kanał o średnicy 125mm(wykorzystując do tego wyrzutnie ścienną lub wywietrznik dachowy). System centralnej wentylacji wywiewnej tworzy w budynku podciśnienie, które powoduje że świeże powietrze jest dostarczane do pomieszczeń  przez nawiewniki okienne.

Opłacalność:  System airstream zastępuje potrzebę instalowania lokalnych wentylatorów wyciągowych w każdym z pomieszczeń pomocniczych. Płacisz za działanie tylko jednego niskoenergentycznego wentylatora EC, tym samym oszczędzając na ogólnych kosztach eksploatacji. Na etapie projektu możesz zrezygnować również z budowy zbędnych kominów wentylacyjnych.

Ciche rozwiązanie:. Niskoenergetyczny system wentylacji oparty na airstream 1.1 E został zaprojektowany w taki sposób, by jego cią gła praca nie wpływała negatywnie na komfort przebywania w wentylowanych pomieszczeniach. Cel ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu wentylatorów EC, które w porównaniu do tradycyjnych są bardziej ciche.

Skuteczna wentylacja:  System airstream został zaprojektowany tak, by zapewnić stałą cyrkulację powietrza. Zanieczyszczone powietrze jest wyciągane i wyrzucane na zewnątrz, a świeże powietrze dzięki różnicy ciśnień wywołanej przez wentylator jest dostarczane do budynku przez nawiewniki okienne. Wentylacja z airstream jest zapewniona przez cały rok i w przeciwieństwie do systemów wentylacji grawitacyjnej, niezależna od warunków atmosferycznych.

Estetyka:  szeroka gamma dostępnych na rynku zaworów nawiewnych lub kratek podłączonych do kanałów wentylacyjnych pozwala na szerszy wybór rozwiązania które będzie pasować do wystroju Twojego wnętrza. Ponadto, system wymaga montażu tylko jednej wyrzutni ściennej lub wywietrznika dachowego, dzięki czemu zyska wygląd naszego domu.

Systemy wentylacji mechanicznej, aby pracować wymagają podłączenia do zasilania elektrycznego (zasilenie wentylatorów, transformatorów, kontrolerów itd.). Określenie „Specific Fan Power” jest używane dla porównania zapotrzebowania energii elektrycznej zużywanej przez różne systemy wentylacyjne.

Specific Fan Power jest definiowany przez Stowarzyszenie Oszczędzania Energii jako pobór mocy w Watach wentylatorów( i pozostałych elektrycznych komponentów systemu) podzielony przez uzyskiwany strumień przepływu powietrza w litrach na sekundę (W/l/s).

Kalkulacja Specific Fan Power: System Wentylacji Wywiewnej

Dla małego domu z kuchnią i 1 łazienką, wymagany minimalny poziom powietrza wywiewanego jest określona na poziomie 21 l/s (Cześć F: Anglia & Walia 2010). Dla przykładu: jeśli urządzenie zużywa 3,5 Wat aby osiągnąć powyższą wartość przepływu powietrza wówczas:

Specific Fan Power (SFP): 3,5 / 21 = 0.16 W/l/s 

Stowarzyszenie Oszczędzania Energii rekomenduje aby wartość SFP była równa lub niższa od 0,6 W/l/s.

Brookvent airstream jest w stanie osiągnąć wartość SFP na poziomie 0,16 W/l/s.

Kalkulacja kosztu działania
System centralnej wentylacji wywiewnej Brookvent airstream 1.1 E
Typ mieszkania: Kuchnia + 2 łazienki

Założenia: System działa na wentylacji dyżurnej przez 22h dziennie, a na prędkości turbo(przyśpieszonej) przez 2h dziennie.
Prędkość 2 (dyżurna)22h @ 0.0049 kW= 0.108 kWh
Prędkość 3 (turbo)2h @ 0.011 kW= 0.022 kWh
Suma0.13 kWh x 365dni= 47,45 kWh
47,45 kWh@ 0,55 groszy za kWh= 26,10 zł na rok

W tym scenariuszu działanie systemu Brookvent airstream 1.1 E będzie kosztować tylko 7gr dziennie.

Brookvent zawsze stara się mieć dobre relacje ze swoimi partnerami. Z naszego doświadczenia wiemy, że tylko wzajemna współpraca na etapie planowania, realizacji, uruchomienia systemu przyniesie efekty w postaci skutecznego systemu wentylacyjnego z którego nasz wspólny klient – użytkownik będzie w pełni zadowolony.

Systemy centralnej wentylacji wywiewnej są zazwyczaj instalowane w 2 etapach. W 1-szym etapie zgodnie z projektem systemu, montowana jest większość kanałów wentylacyjnych oraz okablowanie (uwzględniane są wymagania dotyczące umiejscowienia czujników takich jak np. higrostaty). W 2-ej fazie montażu instalowany jest system, wszystkie kanały oraz okablowanie są łączone z wentylatorem, zawory nawiewne i wywiewne są montowane w zaplanowanych wcześniej miejscach i regulowane. Na końcu następuje odbiór systemu w zgodzie z odpowiednimi przepisami budowlanymi.

Systemy centralnej wentylacji wywiewnej Brookvent airstream są zaprojektowane do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. W niektórych przypadkach są w stanie obsłużyć małe nieruchomości komercyjne. Wentylator zazwyczaj montowany jest na poddaszu lub w pomieszczeniu gospodarczym w sposób umożliwiającym jego serwis. Do połączeń pomiędzy urządzeniem a każdym z anemostatów zaleca się używania sztywnych kanałów. Wszystkie przewody przechodzące przez nieogrzewane, nieizolowane części budynku (np. przez zimną powierzchnię na poddaszu, gdzie izolacja jest pomiędzy krokwiami) muszą być zaizolowane w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej.

Jeśli jesteś zainteresowany instalacją niskoenergetycznego systemu wentylacji wywiewnej, ważne jest aby rozważyć tą instalację już w fazie projektowania budynku. System ten wymaga dość szerokiego zakresu prac i wymaga punktów dostępowych przy pracach związanych z instalacją kanałów do wszystkich pomieszczeń suchych(mieszkalnych) i mokrych(pomocniczych).

Firma Brookvent jest bardzo doświadczona w projektowaniu całych systemów i może dostarczyć profesjonalne wskazówki wykorzystując do tego oprogramowanie CAD.

Zadzwoń do nas a pomożemy w  projektowaniu, instalacji oraz odbioru sytemu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące centralnego wentylatora airstream proszę zapoznać się z jego instrukcją montażu i konserwacji oraz instrukcją obsługi.

Nawiewniki okienne Brookvent

Nawiewnik wszybowy działa na takiej samej zasadzie jak tradycyjne nawiewniki ale jego montaż w oknie nie wymaga naruszania ramy okiennej.

Montuje się go pomiędzy ramą okna a szybą redukując jej wysokość. Jednym słowem nawiewnik okienny wszybowy jest wmontowany w szybę. Długość nawiewnika okiennego wszybowego odpowiada szerokości szklenia a na zakończeniach bocznych umieszczone są elementy pozwalające na regulację przepływu powietrza.

Podobnie jak w nawietrzakach naramowych jest on dostarczany z zewnętrznym okapem chroniącym przed wilgocią oraz siatką przeciw owadom.

Takie rozwiązania są wyjątkowo popularne w obiektach komercyjnych takich jak: szkoły, biura czy szpitale, gdzie system wentylacji wymaga dużych wymian powietrza. Dzięki okiennym nawiewnikom wszybowym Brookvent, łatwiej dostarczyć odpowiednią ilość powietrza nawet przy małej liczbie okien.

Doskonale nadają się do systemów wentylacji mechanicznej z wentylatorami Aistream 1.1 oraz Airplus 1.1.

Zalety nawiewnika wszybowego Brookvent:

  • Zapewnia integralność ramy
  • Wyjątkowa trwałość
  • Kilka opcji sterowania
  • Możliwość uzyskania dużych wydajności

Nawiewniki Okienne Naramowe

Firma Brookvent jako producent nawiewników okiennych naramowych znany jest z wyjątkowo szerokiej oferty pozwalającej na dostarczenie klientowi różnych wersji produktu. Dzięki aluminium, które wykorzystywane jest do produkcji jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw nawet najbardziej wymagającym projektom pod kątem architektonicznym jak i technicznym. Nasze nawiewniki można stosować w systemach wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Nawiewnik okienny naramowy to urządzenie składające się z dwóch części, które mocowane do ramy okiennej osłania wykonane w niej otwory doprowadzające do pomieszczenia świeże powietrze.

Część wewnętrzna „regulator” ma na celu dawkowanie takiej ilości powietrza, która jest w danym momencie potrzebna. Taką możliwość daje nam opcja zamknięcia lub otwarcia regulatora przez użytkownika.

Część zewnętrzna „czerpnia” osłania te same otwory co regulator tylko od drugiej strony. Ma ona za zadanie ochraniać pomieszczenie przed wodą opadową a zamontowana w czerpni siatka z kolei nie pozwala na przedostawanie się insektów do środka.

Zalety nawiewników naramowych Brookvent:

  • Wysokiej jakości produkt w atrakcyjnej cenie
  • Dyskretny wygląd
  • Bariera termiczna w postaci pianki neoprenowej
  • Szeroki wybór kolorów

Nawiewniki Higrosterowane

Nawiewnik higrosterowany jest to element montowany w górnej części okna za pomocą, którego dostarczamy odpowiednią ilość powietrza do pomieszczeń..

Higrosterowany oznacza, że ilość dostarczanego powietrza jest uzależniona od poziomu wilgotności wewnątrz pomieszczenia..

Nawiewnik ciągle monitoruje poziom wilgotności w pomieszczeniu i na podstawie tych informacji otwiera się lub zamyka.

Nie. Nawiewniki higrosterowane mają wbudowaną taśmę poliamidową, której właściwości powodują jej skurczanie i rozciąganie w momencie kiedy poziom wilgoci rośnie lub spada. Taśma odpowiada za ruch przepustnicy odpowiedzialnej za dawkowanie świeżego powietrza.

Obecnie w naszej ofercie można znaleźć kilka wersji takich nawiewników. Różnią się one:

  1. Poziomem tłumienia hałasu – nawiewniki higrosterowane akustyczne.
  2. Regulacją – całkowicie automatyczne i z możliwością ręcznego przymknięcia.