Łącznik elastyczny LE

Łączniki elastyczne przeznaczone są do eliminacji wibracji przenoszonych od wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych na system wentylacyjny, a także w celu częściowej kompensacji kanałów wentylacyjnych powstałych w skutek wydłużeń temperaturowych. Stosuje się w urządzeniach wentylacyjnych w zakresie temperatur od -40ºC do +80ºC.