Kurtyna Powietrzna Seria IP

Nowa generacja kurtyn przemysłowych. Dla zmaksymalizowania wydajności,  jednostki IP mogą być kontrolowane poprzez przełącznik stykowy. Zawsze gdy drzwi są otwarte, kurtyna powietrzna aktywuje się by zwiększyć komfort cieplny w pomieszczeniu. Kiedy drzwi się zamykają,  automatycznie zmniejsza się prędkość przepływu powietrza, a tym samym moc  cieplna.