Klapa zwrotna CAR

Szczelna klapa zwrotna CAR ma zastosowanie w instalacjach wentylacji w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Zapobiega zjawisku tzw. cofki powietrza, chroni także pomieszczenia przed ich wychładzaniem w okresie zimowym.