Klapa zwrotna BZZ

Klapa zwrotna zabezpiecza przed niekontrolowany przepływem powietrza w odwrotnym kierunku przy wyłączonym systemie wentylacyjnym.