IO tłumik – przepustnica

Przepustnica przeznaczona do użytku w kanałach okrągłych – służy do regulacji wydajności przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych.