KATALOG PRODUKTÓW

Rekuperatory

System wentylacji z odzyskiem ciepła oparty na rekuperatorze aircycle firmy Brookvent pozwala utrzymywać doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniach przy maksymalnej redukcji strat ciepła.

Jak to działa?

System wentylacji z odzyskiem ciepła przekazuje ciepło z powietrza usuwanego (w tradycyjnych systemach ciepło to jest tracone), powietrzu nawiewanemu do pomieszczeń,. System poprzez sieć kanałów wentylacyjnych wywiewa zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń pomocniczych(kuchnia, łazienka, toaleta, itp) i nawiewa świerze do pomieszczeń mieszkalnych. Nawiew i wywiew powietrza odbywa się najczęściej poprzez anemostaty podłączone do odpowiednich kanałów. System pracuje w sposób ciągły, stale wymieniając powietrze i w przypadku konieczności zwiększając swoją pracę by szybko i efektywnie usunąć zanieczyszczone powietrze. Świerze i podgrzane powietrze jest dodatkowo filtrowane zapewniając jego wysoką jakość. Rekuperator Aircycle jest zasilany przez dwa bardzo wydajne wentylatory EC, dzięki którym uzyskano zbilansowaną wymianę powietrza – ilość powietrza usuwanego i dostarczanego jest taka sama. Powietrze usuwane z pomieszczeń nie miesza się ze świerzym powietrzem dzieki temu, że w rekuperatorze zastosowano nowoczesny wymiennik przeciwprądowy gdzie wchodzące i wychodzące strumienie powietrza są szczelnie od siebie oddzielone. Wymiennik wykorzystując różnice temperatur pomiędzy strumieniami powietrza, ogrzewa w efekcie te chłodniejsze. Systemy z odzyskiem ciepła firmy Brookvent są bardzo skuteczne bo potrafią odzyskać do 93% ciepła ze strumienia powietrza usuwanego z pomieszczeń.
Proponowany system wentylacyjny został tak zaprojektowany, aby zapewnić skuteczną wentylację w całym domu lub mieszkaniu. Dzięki temu, możemy zrezygnować z budowy większości kominów wentylacyjnych. Ze względów na bezpieczeństwo rekuperatora należy zapewnić jedynie swobodny wyrzut zanieczyszczonego tłuszczami powietrza usuwanego przez okap kuchenny.

Jakie są korzyści z systemu wentylacji z odzyskiem ciepła aircycle?

Oszczędność Energii: Odzysk ciepła z powietrza zużytego (zamiast bezpośredniego wyrzucania go do atmosfery) pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności, obniżając wartość Twojego rachunku za energię. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod doprowadzania świeżego powietrza poprzez nawiewniki okienne ,wykorzystując wentylację z odzyskiem ciepła świeże, przefiltrowane powietrze nawiewane do Twoich pomieszczeń mieszkalnych jest średnio tylko 1,5 stopnia Celsiusza chłodniejsze od zanieczyszczonego powietrza usuwanegoo z domu.
Wentylacja Całego Domu: System Wentylacji z Odzyskiem Ciepła w sposób ciągły usuwa zanieczyszczone powietrze, w zamian dostarcza je świeże, przefiltrowane, i grzane do pomieszczeń mieszkalnych. Ciągła cyrkulacja powietrza zmniejsza wilgotność w domu i eliminuje problemy związane z zanieczyszczonym powietrzem, takie jak kondensacja pary wodnej i pleśń. Ponadto użytkownik otrzymuje w pełni kontrolowaną, komfortową wentylacje, którą może dostosować do swoich wymagań.
Świeże, przefiltrowane powietrze: Zanim świeże powietrze dotrze do pomieszczeń mieszkalnych, przechodzi przez filtry. Filtry te są w stanie zatrzymać cząstki takie jak pyłki i inne zanieczyszczenia z powietrza. Pomaga to w uzyskaniu bardzo przyjaznego środowiska dla alergików czy astmatyków.
Ciche rozwiązanie: System wentylacji z odzyskiem ciepła jest zwykle montowany na poziomie strychu lub w pomieszczeniu gospodarczym. Dzięki temu jest bardzo cichy podczas swej pracy. System zastępuje potrzebę instalowania głośnych podczas pracy, indywidualnych wentylatorów kanałowych, jak również potrzebę wyposażania okien w nawiewniki, które „przepuszczają” zewnętrzny hałas do pomieszczeń mieszkalnych.

Jak poprawnie zainstalować system?

Brookvent zawsze stara się mieć dobre relacje ze swoimi partnerami. Z naszego doświadczenia wiemy, że tylko wzajemna współpraca na etapie planowania, realizacji, uruchomienia systemu przyniesie efekty w postaci skutecznego systemu wentylacyjnego z którego nasz wspólny klient – użytkownik będzie w pełni zadowolony.
Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła są zazwyczaj instalowane w 2 etapach. W 1-szym etapie zgodnie z projektem systemu, montowana jest większość kanałów wentylacyjnych, odpowiedzialnych za dystrybucję powietrza, oraz okablowanie (uwzględniane są wymagania dotyczące umiejscowienia czujników takich jak np. higrostaty). W 2-ej fazie montażu instalowany jest system odzysku ciepła, wszystkie kanały oraz okablowanie są łączone z centralą, zawory sufitowe nawiewne i wywiewne są montowane i regulowane w zaplanowanych wcześniej miejscach, instalowany jest również odpływ skroplin z centrali. Na końcu następuje odbiór systemu w zgodzie z odpowiednimi przepisami budowlanymi.
Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła Brookvent aircycle są zaprojektowane specjalnie do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. W niektórych przypadkach są w stanie obsłużyć małe nieruchomości komercyjne. Centrala jest zwykle montowana na strychu lub w pomieszczeniu gospodarczym w miejscu umożliwiającym jego serwis. Do połączeń pomiędzy rekuperatorem a każdym z pomieszczeń zaleca się używania sztywnych kanałów. Od rekuperatora odchodzą cztery podstawowe gałęzie kanałów: wyciąg z pomieszczeń mokrych, wyrzut powietrza na zewnątrz budynku, czerpnia świeżego powietrza z zewnątrz oraz nawiew doprowadzający świeże powietrze do pomieszczeń suchych. Wszystkie kanały przechodzące przez nieogrzewane, nieizolowane części budynku (np. zimną powierzchnię na strychu, gdzie izolacja jest pomiędzy krokwiami) muszą być zaizolowane w celu uniknięcia straty ciepła oraz kondensacji pary wodnej.
Jeśli jesteś zainteresowany instalacją systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła, ważne jest aby rozważyć tą instalację już w fazie projektowania budynku. System ten wymaga dość szerokiego zakresu prac i wymaga punktów dostępowych przy pracach związanych z instalacją kanałów do wszystkich pomieszczeń suchych(mieszkalnych) i mokrych.
Firma Brookvent jest bardzo doświadczona w projektowaniu całych systemów i może dostarczyć profesjonalne wskazówki wykorzystując do tego oprogramowanie CAD.