Energooszczędne systemy wentylacji BVS SELECT HY – warunki techniczne i wymagania wskaźnika EP

FB_post_NAPEWychodząc naprzeciw zmieniającym się wartościom współczynnika EPH+W (zapotrzebowanie na energię pierwotną), dla budynków nie posiadających instalacji chłodzenia, poddano ocenie efektowność energetyczną systemów wentylacji higrosterowanej Brookvent BVS Select HY.

Zgodnie z warunkami technicznymi od 31 grudnia 2020 r. obowiązują nowe wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wg poniższej tabeli:

tabela

W wyniku przeprowadzonego audytu przez Narodową Agencję Poszanowania Energii  (NAPE), badane systemy otrzymały ocenę efektywności energetycznej A2.wykres

 

Ponadto NAPE wykonała obliczenia charakterystyki energetycznej budynku referencyjnego, który podlegał ocenie efektywności energetycznej w trzech wariantach lokalizacyjnych :

 

tabela2

OBLICZANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ  BUDYNKU – WSKAŹNIK EP.

Przepisy określające zasady obliczania charakterystyki energetycznej budynków pozwalają na oszacowanie średniej wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w strefie ogrzewanej budynku zgodnie z metodą podaną w normie PN-EN ISO 13790 i PN-EN 15242.

 

tabela3

Systemy wentylacyjne BVS SELECT oparte są na działaniu wentylatora z wielofunkcyjnym kontrolerem CSR-B. Takie rozwiązanie gwarantuje uzyskanie optymalnych parametrów pracy systemu tj. wymiana powietrza, akustyka przy relatywnie najniższych kosztach eksploatacyjnych.

Rekomendujemy stosowanie niskoenergetycznych systemów wentylacji BVS SELECT w budownictwie wielorodzinnym.

 

Broszura informacyjna

Zobacz też